www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại Học Đà Lạt

Mã trường: TDL

Tuyển sinh năm 2024

Kế toán

7340301
Đại Học
Chính quy
9,900,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D96, D96, NLĐG
NLĐG:680.0
D96:22.0 D01:22.0 A01:22.0 A00:22.0
D96:16.0 D01:16.0 A01:16.0 A00:16.0
cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
100
Việt Nam
info@dlu.edu.vn
01 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: