www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2023

Ngôn ngữ Nhật

7220209
Tiếng Nhật thương mại
Đại Học
Chính quy
30,250,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D01, D01, A01, A01, D10, D10, D15, D15
A01:18.0 D01:18.0 D10:18.0 D15:18.0
: 70%
D15:17.5 D10:17.5 D01:17.5 A01:17.5
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
50
Việt Nam
info@vhu.edu.vn
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: