www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2023

Ngôn ngữ Anh

7220201
Tiếng Anh thương mại ,Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh ,Tiếng Anh chuyên ngành biên phiên dịch ,Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học
Đại Học
Chính quy
30,250,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D01, D01, A01, A01, D14, D14, D15, D15
A01:18.0 D01:18.0 D14:18.0 D15:18.0
D15:19.0 D14:19.0 D01:19.0 A01:19.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
130
Việt Nam
info@vhu.edu.vn
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: