www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2023

Công nghệ thông tin

7480201
Hệ thống thông tin ,Mạng máy tính ,An toàn thông tin ,Kỹ thuật phần mềm
Đại Học
Chính quy
30,250,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, C01, C01
A00:18.0 A01:18.0 C01:18.0 D01:18.0
: 70%
D01:19.0 C01:19.0 A01:19.0 A00:19.0
4 năm
Cập nhật sau
Cập nhật sau
110
Việt Nam
info@vhu.edu.vn
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: