www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Văn Hiến TPHCM

Mã trường: DVH

Tuyển sinh năm 2024

Công nghệ thực phẩm

7540101
Đại Học
Chính quy
32,000,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, B00, B00, D07, D07, D08, D08
A00:18.0 B00:18.0 D07:18.0 D08:18.0
D08:16.5 D07:16.5 B00:16.5 A00:16.5
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
120
Việt Nam
info@vhu.edu.vn
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: