Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về ngành Thương mại điện tử

Tìm hiểu về ngành Thương mại điện tử

thương mại điện tử giống như thương mại truyền thống thông qua khái niệm “mua bán”. Tuy nhiên, bằng các phương tiện điện tử mới, các hoạt động giao
Thương mại điện tử là gì? Học những gì? ra trường làm gì?

Thương mại điện tử là gì? Học những gì? ra trường làm gì?

Thương mại điện tử là gì? Học những gì? ra trường làm gì?
Tìm hiểu về ngành digital marketing

Tìm hiểu về ngành digital marketing

Bạn sẽ được trang bị những kỹ năng thiết yếu để quảng bá sản phẩm, dịch vụ trong một thế giới đang số hóa, nơi công nghệ di động đang thay đổi chiến l