Tìm hiểu về ngành Thương mại điện tử


thương mại điện tử giống như thương mại truyền thống thông qua khái niệm “mua bán”. Tuy nhiên, bằng các phương tiện điện tử mới, các hoạt động giaoKinh doanh và quản lý >> Kinh doanh >> Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là gì? Học những gì? ra trường làm gì?


Thương mại điện tử là gì? Học những gì? ra trường làm gì?Kinh doanh và quản lý >> Kinh doanh >> Thương mại điện tử

Tìm hiểu về ngành digital marketing


Bạn sẽ được trang bị những kỹ năng thiết yếu để quảng bá sản phẩm, dịch vụ trong một thế giới đang số hóa, nơi công nghệ di động đang thay đổi chiến lKinh doanh và quản lý >> Kinh doanh >> Thương mại điện tử