Tìm hiểu về nghề dinh dưỡng


Chuyên gia dinh dưỡng là những “nhà chiến lược” cần thiết trong cuộc sống hiện đại, khi con người ngày càng quan tâm tới các vấn đề sức khỏe và chấtSức khỏe >> Dinh dưỡng >> Dinh dưỡng

Tìm hiểu về ngành dinh dưỡng


Đây là chuyên ngành đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực tìm hiểu về những loại dinhSức khỏe >> Dinh dưỡng >> Dinh dưỡng

Bảo dưỡng công nghiệp: Ngành mới ổn định và giàu tiềm năng


Bảo dưỡng công nghiệp: Ngành mới ổn định và giàu tiềm năngCông nghệ kỹ thuật >> Công nghệ kỹ thuật cơ khí >> Bảo dưỡng công nghiệp