www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về ngành dinh dưỡng

Tìm hiểu về ngành dinh dưỡng

Đây là chuyên ngành đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực tìm hiểu về những loại dinh
Tìm hiểu về nghề dinh dưỡng

Tìm hiểu về nghề dinh dưỡng

Chuyên gia dinh dưỡng là những “nhà chiến lược” cần thiết trong cuộc sống hiện đại, khi con người ngày càng quan tâm tới các vấn đề sức khỏe và chất
Ngành dinh dưỡng được hiểu như thế nào?

Ngành dinh dưỡng được hiểu như thế nào?

Ngành Dinh dưỡng là ngành nghiên cứu về hóa sinh và sinh lý học, nghiên cứu về mối quan hệ giữa thực phẩm và các quá trình sinh học.
Bảo dưỡng công nghiệp: Ngành mới ổn định và giàu tiềm năng

Bảo dưỡng công nghiệp: Ngành mới ổn định và giàu tiềm năng

Bảo dưỡng công nghiệp: Ngành mới ổn định và giàu tiềm năng