www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Tây Đô

Mã trường: DTD

Tuyển sinh năm 2024

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
16,000,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, C04
D01:15.0 C04:15.0 A01:15.0 A00:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
120
Việt Nam
bantuvan@tdu.edu.vn
Số 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ), KV.Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: