www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Tây Đô

Mã trường: DTD

Tuyển sinh năm 2024

Điều dưỡng

7720301
Đại Học
Chính quy
24,000,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
B00, A02, B03, D08
D08:19.0 B03:19.0 B00:19.0 A02:19.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
120
Việt Nam
bantuvan@tdu.edu.vn
Số 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ), KV.Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: