www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Tây Đô

Mã trường: DTD

Tuyển sinh năm 2024

Ngôn ngữ Anh

7220201
Đại Học
Chính quy
16,000,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
D01, D14, D15, D66
D66:15.0 D15:15.0 D14:15.0 D01:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
200
Việt Nam
bantuvan@tdu.edu.vn
Số 68 Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ), KV.Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: