www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nha Trang

Mã trường: TSN

Tuyển sinh năm 2024

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
13,000,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D07, D07, NLĐG
NLĐG:650.0
A00:19.5 A01:19.5 D01:19.5 D07:19.5
D07:21.0 D01:21.0 A01:21.0 A00:21.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
150
Việt Nam
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa, Phường Vĩnh Hải, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: