www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nha Trang

Mã trường: TSN

Tuyển sinh năm 2023

Công nghệ sinh học

7420201
Đại Học
Chính quy
13,000,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét ĐTN THPT
A00, NLĐG
NLĐG:580.0
A00:16.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
60
Việt Nam
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa, Phường Vĩnh Hải, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: