www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Nha Trang

Mã trường: TSN

Tuyển sinh năm 2024

Kế toán

7340301
Kế toán ,Kiểm toán
Đại Học
Chính quy
11,000,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D07, D07, NLĐG
NLĐG:600.0
A00:18.9 A01:18.9 D01:18.9 D07:18.9
A00:20.0 A01:20.0 D01:20.0 D07:20.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
160
Việt Nam
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa, Phường Vĩnh Hải, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: