www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại Học Lạc Hồng

Mã trường: DLH

Tuyển sinh năm 2023

Ngôn ngữ Anh

7220201
Đại Học
Chính quy
24,000,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
D01, A01, D09, D10
D10:15.0 D09:15.0 D01:15.0 A01:15.0
cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
120
Việt Nam
tuyensinh@lhu.edu.vn
Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: