www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Cao đẳng giao thông vận tải đường thủy II

Mã trường: CDT0207

Tuyển sinh năm 2024

Công nghệ thông tin

6480202
Ứng dụng phần mềm
Cao Đẳng
Chính quy
10,340,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
: 10%
: 10%
Nhận hồ sơ từ 1/6/2024 - 30/11/2024
Tháng 8, tháng 9, Tháng 10/2023
2.5 năm
30
Việt Nam
cdn.dt2@gmail.com
33 Đào trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh
Trường công lập
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: