Trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp R.I.A.S.E.C của John Holland

Nhằm giúp học sinh có thể định hướng chính xác hơn về nghề nghiệp phù hợp với bản thân, chúng tôi đã xây dựng bài trắc nghiệm tính cách / hướng nghiệp dựa trên cơ sở lý luận của tiến sỹ tâm lý học người Mỹ – John Holland.

Theo John Holland, tính cách và môi trường làm việc có thể chia làm 6 nhóm sau

  1. Realistic – Kỹ thuật: Xây dựng, sửa chữa, thích làm việc ngoài trời, công cụ máy móc
  2. Investigative – Nghiên cứu: Nghiên cứu, phân tích, khám phá, giải quyết vấn đề
  3. Artistic – Nghệ thuật: Sáng tạo, độc lập, độc đáo, hứng thú với nghệ thuật, sân khấu, âm nhạc, viết lách
  4. Social – Xã hội: Hỗ trợ, giúp đỡ, chỉ dẫn, chăm sóc
  5. Enterprising – Mạnh bạo: Bán hàng, quản lý, thuyết phục
  6. Conventional – Tổ chức: Ngăn nắp, tổ chức, xử lý dữ liệu, tính toán

Bạn thuộc nhóm tính cách nào? và mức độ phù hợp với từng nhóm ngành nghề ra sao? Hãy trắc nghiệm để tìm câu trả lời. Mỗi câu hỏi bạn thấy mình đặc tính nào phù hợp với mình thì hãy đánh dấu vào ô bên cạch. Cuối cùng đếm tổng số điểm trong từng nhóm tính cách nghề nghiệp. Điểm số đánh giá mức độ tương hợp nghề nghiệp, tính cách của bạn

Điền tên của vào ô bên dưới bấm nút "Bắt đầu trắc nghiệm" để tìm hiểm mình thuộc nhóm tính cách nào.