www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về ngành thông tin - thư viện

Tìm hiểu về ngành thông tin - thư viện

Ngành Thông tin - thư viện là một lĩnh vực đa ngành, liên quan đến việc thu thập, tổ chức, bảo quản, quản lý và cung cấp thông tin cho mọi người.
Tìm hiểu về nghề thủ thư

Tìm hiểu về nghề thủ thư

Bạn yêu sách đến nỗi muốn theo đuổi một công việc có thể nâng niu, gắn bó với sách suốt cuộc đời? Thực sự thì thủ thư chính là một công việc như vậy
Hiểu như thế nào về ngành quản lý thông tin?

Hiểu như thế nào về ngành quản lý thông tin?

Quản lý thông tin (Information Management) liên quan đến hoạt động của một tổ chức gồm: thu thập thông tin từ một hoặc nhiều nguồn, giám sát và phân
Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành khoa học thư viện

Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành khoa học thư viện

Ngành Khoa học thư viện (Library Science) là một ngành học liên quan đến việc tổ chức, quản lý và sử dụng thông tin. Ngành này đào tạo các chuyên gia
Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành Thư viện

Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành Thư viện

Ngành Thư viện là một ngành học liên quan đến việc quản lý và tổ chức tài liệu trong các Thư viện và trung tâm thông tin. Ngành này cũng bao gồm các