Tìm hiểu về ngành Quản trị khách sạn


Quản trị khách sạn là quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý. Người quản lý phải lập các báo cáo kết quả tài chínhDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân >> Khách sạn, nhà hàng >> Quản trị khách sạn

Tìm hiểu về nghề lễ tân


Lễ tân là người chuyên tiếp đón khách, hướng dẫn khách như: Quản lí, trực khu vực lễ tân, tiếp nhận và trả lời điện thoại, giải đáp thắc mắc liên quanDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân >> Khách sạn, nhà hàng >> Quản trị khách sạn

Ngành Quản trị khách sạn là gì? Ra trường làm gì?


Ngành Quản trị khách sạn là gì? Ra trường làm gì?Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân >> Khách sạn, nhà hàng >> Quản trị khách sạn