Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu


Mạng máy tính và truyền thông dữ liệuMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Ngành Hệ thống thông tin


Ngành Hệ thống thông tinMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Hệ thống thông tin

Tìm hiểu về ngành an toàn thông tin


An toàn thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập,Máy tính và công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin >> An toàn thông tin

Tìm hiểu về Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu


Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu phối hợp cùng các nhà quản lý dự án IT, nhân viên lập trình cơ sở dữ liệu và lập trình đa phương tiện nhằm phục vụMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Tìm hiểu về Công nghệ kỹ thuật máy tính


Công nghệ kỹ thuật máy tính nhằm nghiên cứu các nguyên lý, phương pháp để thiết kế và phát triển các hệ thống phần cứng và những phần mềm phục vụ choMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Công nghệ kỹ thuật máy tính

Ngành công nghệ kỹ thuật máy tính


Ngành công nghệ kỹ thuật máy tínhMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Công nghệ kỹ thuật máy tính

Tìm hiểu về mạng máy tính và truyền thông dữ liệu


Ngành truyền thông và mạng máy tính là một ngành nghiên cứu những nguyên lý của mạng, cách thiết kế, xây dựng một hệ thống mạng từ mạng nội bộ cho đếnMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Tìm hiểu về ngành khoa học máy tính


Khoa học máy tính (Computer Science) là một ngành khoa học nghiên cứu việc xử lý thông tin trên máy tính và ứng dụng vào giải quyết các vấn đề của cuộMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Khoa học máy tính

Tìm hiểu về kỹ sư phần mềm


Các kỹ sư phần mềm áp dụng các nguyên lý kỹ thuật và phương pháp hệ thống để phát triển những phần mềm, vận hành dữ liệu cho các loại máy tính và thiếMáy tính và công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Trí tuệ nhân tạo AI là gì? Ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?


rí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tínhMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Khoa học máy tính