Ngành Công tác xã hội


Ngành Công tác xã hộiDịch vụ xã hội >> Công tác xã hội >> Công tác xã hội

Giới thiệu về ngành công tác xã hội


Công tác xã hội là một ngành nghề có sứ mạng đặc biệt. Những người học ngành nghề này sẽ tham gia vào công tác giúp đỡ, hỗ trợ và chăm sóc cho đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn, không may mắn, ví dụ như: người nghèo, người khuyết tật, người không có khả năng tự vệ hay tự chăm sóc cho bản thân, người mắc bệnh nan y, nạn nhân gặp thiên tai, biến cố,…Dịch vụ xã hội >> Công tác xã hội >> Công tác xã hội

Học ngành Công tác xã hội ra trường làm gì?


Học ngành Công tác xã hội ra trường làm gì?Dịch vụ xã hội >> Công tác xã hội >> Công tác xã hội

Ngành Công tác thanh thiếu niên


Ngành Công tác thanh thiếu niênDịch vụ xã hội >> Công tác xã hội >> Công tác thanh thiếu niên