Tìm hiểu về ngành an toàn thông tin


An toàn thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập,Máy tính và công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin >> An toàn thông tin

Tìm hiểu về kỹ sư phần mềm


Các kỹ sư phần mềm áp dụng các nguyên lý kỹ thuật và phương pháp hệ thống để phát triển những phần mềm, vận hành dữ liệu cho các loại máy tính và thiếMáy tính và công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Ngành An toàn thông tin là gì? Ra trường làm gì ?


Ngành An toàn thông tin là gì? Ra trường làm gì ?Máy tính và công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin >> An toàn thông tin

Ngành Công nghệ thông tin là gì? Học những gì?


Ngành Công nghệ thông tin là gì? Học những gì?Máy tính và công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)


Hiện nay, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0, Công nghệ thông tin – ứng dụng phần mềm đã và và đang trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống với các vai trò như: Giúp con người kết nối với nhau dễ dàng hơn;Máy tính và công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin


Bạn sẽ được học cách thiết kế và khắc phục các sự cố CNTT cấp độ doanh nghiệp và phối hợp làm việc với các bên liên quan trong nhiều lĩnh vực khác nhaMáy tính và công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin >> Công nghệ thông tin

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu


Mạng máy tính và truyền thông dữ liệuMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Ngành Hệ thống thông tin


Ngành Hệ thống thông tinMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Hệ thống thông tin

Tìm hiểu về Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu


Nhân viên quản trị cơ sở dữ liệu phối hợp cùng các nhà quản lý dự án IT, nhân viên lập trình cơ sở dữ liệu và lập trình đa phương tiện nhằm phục vụMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Tìm hiểu về Công nghệ kỹ thuật máy tính


Công nghệ kỹ thuật máy tính nhằm nghiên cứu các nguyên lý, phương pháp để thiết kế và phát triển các hệ thống phần cứng và những phần mềm phục vụ choMáy tính và công nghệ thông tin >> Máy tính >> Công nghệ kỹ thuật máy tính