www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về ngành địa lý học

Tìm hiểu về ngành địa lý học

Địa lý học là một ngành khoa học mang tính tổng hợp và tính liên ngành cao, tích hợp giữa ba mảng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế – xã hội và kỹ
Ngành Địa lý tự nhiên

Ngành Địa lý tự nhiên

Địa lý tự nhiên (chuyên ngành Tài nguyên – Môi trường) được hình thành trên cơ sở hợp nhất các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên nước, địa chất
Tìm hiểu về nhà địa lý học

Tìm hiểu về nhà địa lý học

Nhà địa lý học là nhà khoa học về địa lý, chuyên làm công tác nghiên cứu tổng thể các điều kiện tự nhiên của các vùng, miền trên bề mặt Trái Đất…