www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Mã trường: DYD

Tuyển sinh năm 2024

Thiết kế nội thất

7580108
Đại Học
Chính quy
22,000,000 VNĐ/năm
Thi tuyển riêng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
THM 3 môn 3 HK, A01, A01, H01, H01, C01, C01, V01, V01, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
NLĐG:600.0
V01:12.0 C01:12.0 H01:12.0 A01:12.0 Điểm TB Học bạ 12 :6.0 THM 3 môn 3 HK:17.0
V01:15.0 C01:15.0 H01:15.0 A01:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
30
100.000 - 300.000 đ/tháng tuỳ theo phòng
Việt Nam
tuyensinh@yersin.edu.vn
27 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Tổ chức thi môn năng khiếu cho khối V và Môn năng khiếu hệ số 2
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: