www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Mã trường: DYD

Tuyển sinh năm 2024

Ngôn ngữ Anh

7220201
Đại Học
Chính quy
22,000,000 VNĐ/năm
Thi tuyển riêng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
THM 3 môn 3 HK, D01, D01, A01, A01, D14, D14, D15, D15, NLĐG, Điểm TB Học bạ 12
NLĐG:600.0
D15:17.0 D14:17.0 D01:17.0 A01:17.0 THM 3 môn 3 HK:17.0 Điểm TB Học bạ 12 :6.0
D15:15.0 D14:15.0 D01:15.0 A01:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
3 năm
80
100.000 - 300.000 đ/tháng tuỳ theo phòng
Việt Nam
tuyensinh@yersin.edu.vn
27 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: