www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Mã trường: DLA

Tuyển sinh năm 2024

Tài chính Ngân hàng

7340201
Đại Học
Chính quy
13,500,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
B00, A08, C08, D07
A08:15.0 B00:15.0 C08:15.0 D07:15.0
4 năm
Cập nhật sau
Cập nhật sau
120
Việt Nam
Số 938 - QL.1, Phường Khánh Hậu, Thành Phố Tân An, Long An
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: