www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Mã trường: DLA

Tuyển sinh năm 2024

Luật kinh tế

7380107
Đại Học
Chính quy
13,500,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, C00, C04, C05
C05:15.0 C04:15.0 C00:15.0 A00:15.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
180
Việt Nam
Số 938 - QL.1, Phường Khánh Hậu, Thành Phố Tân An, Long An
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: