www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học An Giang

Mã trường: TAG

Tuyển sinh năm 2023

Kế toán

7340301
Đại Học
Chính quy
19,600,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, C15
A01:21.5 A00:21.5 C15:21.5 D01:21.5
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
100
Việt Nam
tuyensinh@agu.edu.vn
số 18 đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành Phố Long Xuyên, An Giang
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: