www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học An Giang

Mã trường: TAG

Tuyển sinh năm 2024

Công nghệ sinh học

7420201
Đại Học
Chính quy
23,400,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, B00, A01, A18
B00:16.0 A18:16.0 A01:16.0 A00:16.0
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
120
Việt Nam
tuyensinh@agu.edu.vn
số 18 đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành Phố Long Xuyên, An Giang
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: