www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Ngành Tài chính – Ngân hàng - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 290 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00
Điểm chuẩn 2022: 28.25 điểm
Logo
Ngành Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 220 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00
Điểm chuẩn 2022: 28.45 điểm
Logo
Ngành ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩn 2022: 37.55 điểm
Logo
Ngành ngôn ngữ Nhật - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 70 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩn 2022: 37.55 điểm
Logo
Ngành Kế toán - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00
Điểm chuẩn 2022: 28.25 điểm
Logo
Ngành ngôn ngữ Trung - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 45 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩn 2022: 37.55 điểm
Logo
Ngành Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 170 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00
Điểm chuẩn 2022: 28.45 điểm
Logo
Ngành ngôn ngữ Pháp - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 45 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01
Điểm chuẩn 2022: 37.55 điểm
Logo
Ngành Kinh tế - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 660 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00
Điểm chuẩn 2022: 28.5 điểm
Logo
Ngành Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 290 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00
Điểm chuẩn 2022: 28.0 điểm
Logo
Ngành Luật - Trường Đại học Ngoại thương (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 120 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00
Điểm chuẩn 2022: 28.05 điểm
Logo
Quản trị kinh doanh - Trường Đại học ngoại thương (cơ sở TPHCM) (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D06, D07
Điểm chuẩn 2022: 27.75 - 28.25 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học ngoại thương (cơ sở TPHCM) (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 27.75 - 28.25 điểm
Logo
Kinh tế - Trường Đại học ngoại thương (cơ sở TPHCM) (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 380 , ký túc xá tháng:
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D06, D07
Điểm chuẩn 2022: 27.75 - 28.25 điểm
Logo
Tài chính – Ngân hàng - Trường Đại học ngoại thương (cơ sở TPHCM) (FTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 22,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 27.75 - 28.25 điểm
Logo
Thí sinh chọn các ngành của trường Đại học tại TPHCM gồm: - Trường Dự bị Đại học TPHCM (HCMPREU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 500 , ký túc xá tháng: , Trường công lập
Học phí: 0 VNĐ/năm