www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học ngoại thương (cơ sở TPHCM)

Mã trường: NTS

Tuyển sinh năm 2024

Tài chính – Ngân hàng

NTS02
Tài chính quốc tế
Đại Học
Chính quy
22,000,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D07
A00:28.25 A01:27.75 D01:27.75 D07:27.75
Theo quy định của BGD&ĐT
Theo quy định của BGD&ĐT
4 năm
100
Việt Nam
qldt.cs2@ftu.edu.vn
15 Đường D5, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: