www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Logo
Kế toán - Trường Đại Học Đà Lạt (DLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 9,900,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D96, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 16.0 - 22.0 điểm , NLĐG: 680.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Văn Hiến TPHCM (VHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 210 , ký túc xá tháng:
Học phí: 30,250,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, C00, D01, C04
Điểm chuẩn 2022: 18.0 - 19.0 điểm
Logo
Kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thủ Đức (CTD)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 25 , ký túc xá tháng: Hỗ trợ tìm phòng trọ
Học phí: 7,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng công nghiệp Cao Su (RIC)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 8,400,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Đại học Đông Á (Donga)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,800,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A16, C15
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng Văn hóa NT và Du lịch Sài Gòn (SAIGONACT)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 50 , ký túc xá tháng:
Học phí: 19,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Logo
Kế toán - Trường Đại học Sài Gòn (SGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 440 , ký túc xá tháng: 140,000 - 600.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Học phí: 11,860,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: D01, C01, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 23.5 - 24.5 điểm , NLĐG: 727.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Văn Lang (VANLANGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 300 , ký túc xá tháng:
Học phí: 60,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng, ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D10, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 17.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Cao đẳng phát thanh truyền hình tại TPHCM (VOV)
Cao Đẳng, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 30 , ký túc xá tháng:
Học phí: 0 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ
Tổ hợp môn: A00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Đồng Tháp (DTHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 130 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D10, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 19.0 - 20.0 điểm , NLĐG: 650.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại Học Lạc Hồng (LHU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 24,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C01
Điểm chuẩn 2022: 15.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học An Giang (AGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 19,600,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C15
Điểm chuẩn 2022: 21.5 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 250 , ký túc xá tháng:
Học phí: 10,875,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, A16, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 17.5 điểm , NLĐG: 500.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 125 , ký túc xá tháng:
Học phí: 13,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04
Điểm chuẩn 2022: 18.0 - 22.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học thủy lợi (CS tphcm) (TLUS)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 60 , ký túc xá tháng: 0
Học phí: 7,820,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 24.65 - 25.5 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng (DAU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:
Học phí: 18,340,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, B00, D01, A01
Điểm chuẩn 2022: 14.2 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 110 , ký túc xá tháng:
Học phí: 17,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, A07, A09, D84
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Kiên Giang (KGU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 180 , ký túc xá tháng:
Học phí: 7,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D07
Điểm chuẩn 2022: 14.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng (DUE)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 265 , ký túc xá tháng:
Học phí: 16,500,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, D90
Điểm chuẩn 2022: 21.0 điểm
Logo
Kế toán - Trường Đại học Bạc Liêu (BLU)
Đại Học, Chính quy , Việt Nam , chỉ tiêu 100 , ký túc xá tháng:
Học phí: 11,000,000 VNĐ/năm
Hình thức tuyển sinh: ĐGNL HCM, Xét Học Bạ, Xét ĐTN THPT
Tổ hợp môn: A00, D01, A01, A02, A16, D90, NLĐG
Điểm chuẩn 2022: 15.0 - 18.0 điểm , NLĐG: 0.0 điểm