www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Phía nam)

Mã trường: BVS

Tuyển sinh năm 2023

Kế toán

7340301
Đại Học
Chính quy
16,500,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01
A00:23.95 A01:23.95 D01:23.95
ĐH Chính quy
Cập nhật sau
4 năm
80
Việt Nam
tuyensinh@ptithcm.edu.vn
11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: