www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về ngành xuất bản

Tìm hiểu về ngành xuất bản

Xuất bản hoạt động tổ chức nội dung, hình thức, in ấn và phổ biến các ý tưởng dưới dạng văn bản như sách, báo, tạp chí, hay hiện đại hơn là những cuốn
Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành phát hành xuất bản phẩm

Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành phát hành xuất bản phẩm

Ngành Phát hành xuất bản phẩm là một ngành thuộc lĩnh vực văn hóa, truyền thông và công nghệ thông tin. Ngành này liên quan đến việc quản lý, sản xuất
Tìm hiểu về ngành kinh doanh xuất bản phẩm

Tìm hiểu về ngành kinh doanh xuất bản phẩm

Kinh doanh xuất bản phầm là những hoạt động liên quan đến phân tích, nghiên cứu, tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh về xuất bản phẩm, đó là những