www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về ngành bảo tàng học

Tìm hiểu về ngành bảo tàng học

Bảo tàng học là ngành học về lưu giữ các di sản vật thể và phi vật thể, nghiên cứu và giáo dục khoa học để phục vụ công chúng. Nhiệm vụ của người làm
Tìm hiểu về ngành lưu trữ học

Tìm hiểu về ngành lưu trữ học

Lưu trữ học là ngành học về công việc lựa chọn văn bản, tài liệu; tổ chức khoa học, bảo quản an toàn và phục vụ nhu cầu khai thác thông tin từ văn
Ngành Hành chính văn thư

Ngành Hành chính văn thư

Hành chính văn thư là ngành liên quan đến phân loại, tổng hợp, quản lý những công việc như soạn thảo, duyệt ký ban hành văn bản, chuyển giao
Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành thư ký văn phòng

Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ ngành thư ký văn phòng

Ngành Thư ký văn phòng là một trong những ngành đào tạo trong lĩnh vực Quản trị văn phòng. Thư ký văn phòng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ