Tìm hiểu về truyền thông đa phương tiện


Truyền thông đa phương tiện (hay còn gọi là mỹ thuật đa phương tiện) là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sáng tạo, thiết kế những sản phẩm mỹBáo chí và thông tin >> Báo chí và truyền thông >> Truyền thông đa phương tiện