www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Tìm hiểu về Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành học đào tạo kỹ sư có kiến thức về quá trình các chất ô nhiễm, quá trình biến đổi lý hóa và sinh học của chất ô nhiễm và những tác động của chúng
Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường học những gì?

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường học những gì?

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường là ngành học về các chính sách quản lý, quy hoạch và các kiến thức vận hành kỹ thuật cơ bản trong việc khai
Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Kinh tế tài nguyên và quản lý tài nguyên hiệu quả, kinh tế môi trường, các công cụ kinh tế kiểm soát và quản lý môi trường, định giá giá trị tài
Tìm hiểu về Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Tìm hiểu về Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

các kiến thức về Kinh tế tài nguyên và quản lý tài nguyên hiệu quả, kinh tế môi trường, các công cụ kinh tế kiểm soát và quản lý môi trường, định
Tìm hiểu về Ngành quản lý đất đai

Tìm hiểu về Ngành quản lý đất đai

Là ngành thiên về quản lý, làm về công tác quản lý đất đai, lập Hồ sơ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia