www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về nhân viên quản lý chất lượng

Tìm hiểu về nhân viên quản lý chất lượng

Kiểm tra chất lượng thực hiện trong quá trình sản xuất, đặc biệt trong việc giám sát để loại bỏ những khuyếm khuyết về vật tư ở đầu vào cũng như những
Tìm hiểu về logistic

Tìm hiểu về logistic

Các chuyên gia trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và logistics quản lý con người, dịch vụ, sản phẩm trong khuôn khổ một cơ chế giám sát chặt chẽ
Ngành logistics được hiểu như thế nào?

Ngành logistics được hiểu như thế nào?

Logistics là một phần của chuỗi cung ứng bao gồm tổng thể những công việc liên quan đến hàng hóa gồm: đóng gói, vận chuyển, lưu kho, bảo quản, các thủ
Tìm hiểu về ngành quản lý công nghiệp

Tìm hiểu về ngành quản lý công nghiệp

Ngành Quản lý công nghiệp là một lĩnh vực liên quan đến quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh trong các doanh nghiệp công nghiệp. Ngành này bao gồm
Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp học gì? Ra trường làm gì?

Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp học gì? Ra trường làm gì?

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp là một chuyên ngành mới được đào tạo tại Việt Nam, nhưng rất phổ biến tại các nước công nghiệp hay đang trong quá trình
Ngành Logistic học gì? làm gì?

Ngành Logistic học gì? làm gì?

Logistics là một lĩnh vực kinh doanh có đóng góp rất lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu của mỗi quốc gia. Với một loạt các hiệp định thương mại như
Tìm hiểu về Ngành Kinh tế công nghiệp

Tìm hiểu về Ngành Kinh tế công nghiệp

Ngành Kinh tế công nghiệp là đang ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm theo học, bởi học ngành này khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm với mức thu
Tìm hiểu về ngành logistic (quản trị chuỗi cung ứng)

Tìm hiểu về ngành logistic (quản trị chuỗi cung ứng)

Ngành Logistics (Quản trị chuỗi cung ứng) là ngành giúp cho người học có cái nhìn tổng quát từ việc xây dựng đến hoàn thiện của một hệ thống. Qua đó, có thể thực hiện tốt được các chiến lược, nhiệm vụ đề ra tạo điều kiện phát triển và phân phối sản phẩm đến với khách hàng trong và ngoài nước hiệu quả nhất.
Tìm hiểu về ngành logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Tìm hiểu về ngành logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Nó bao gồm các hoạt động liên