Ngành Logistic học gì? làm gì?


Logistics là một lĩnh vực kinh doanh có đóng góp rất lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu của mỗi quốc gia. Với một loạt các hiệp định thương mại nhưCông nghệ kỹ thuật >> Quản lý công nghiệp >> Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Tìm hiểu về ngành logistic (quản trị chuỗi cung ứng)


Ngành Logistics (Quản trị chuỗi cung ứng) là ngành giúp cho người học có cái nhìn tổng quát từ việc xây dựng đến hoàn thiện của một hệ thống. Qua đó, có thể thực hiện tốt được các chiến lược, nhiệm vụ đề ra tạo điều kiện phát triển và phân phối sản phẩm đến với khách hàng trong và ngoài nước hiệu quả nhất.Công nghệ kỹ thuật >> Quản lý công nghiệp >> Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Tìm hiểu về logistic


Các chuyên gia trong lĩnh vực chuỗi cung ứng và logistics quản lý con người, dịch vụ, sản phẩm trong khuôn khổ một cơ chế giám sát chặt chẽCông nghệ kỹ thuật >> Quản lý công nghiệp >> Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng