www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về nghề giáo viên

Tìm hiểu về nghề giáo viên

Người ta trông mong thầy dạy cho con mình thực sự làm người: Dạy lễ nghĩa, ăn nói, cư xử, dạy cách từ một góc đã biết suy ra các góc còn chưa biết
Tìm hiểu về ngành quản lý giáo dục

Tìm hiểu về ngành quản lý giáo dục

Ngành quản lý giáo dục là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các nguyên lý quản lý trong việc quản lý và điều hành các hoạt động giáo dục, từ các cấp độ
Giới thiệu chi tiết toàn bộ về ngành giáo dục học

Giới thiệu chi tiết toàn bộ về ngành giáo dục học

Ngành giáo dục học là một lĩnh vực nghiên cứu về quá trình giáo dục, bao gồm các phương pháp giảng dạy, việc học và các yếu tố tác động đến sự phát
Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ Ngành sư phạm dạy nghề

Tìm hiểu chi tiết về toàn bộ Ngành sư phạm dạy nghề

Ngành Sư phạm dạy nghề là một ngành đào tạo chuyên sâu về cách giảng dạy các kỹ năng, nghề nghiệp cho các học viên. Các chương trình đào tạo trong
Tìm hiểu về giáo dục tiểu học

Tìm hiểu về giáo dục tiểu học

Tìm hiểu về giáo dục tiểu học
Tìm hiểu về Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Tìm hiểu về Ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh

Đây là chuyên ngành đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng – an ninh có phẩm chất của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam; tin tưởng vào đường lối
Tìm hiểu về Ngành Giáo dục thể chất

Tìm hiểu về Ngành Giáo dục thể chất

Đây là ngành đào tạo cử nhân Giáo dục thể chất nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục thể chất trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Tìm hiểu về ngành Giáo dục Công dân

Tìm hiểu về ngành Giáo dục Công dân

Đây là ngành đào tạo sinh viên đáp ứng đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình
Tìm hiểu về Ngành Giáo dục mầm non

Tìm hiểu về Ngành Giáo dục mầm non

Ngành Giáo dục mầm non đang là ngành học được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm, đặc biệt là các bạn nữ ưu tiên chọn ngành học này để theo đuổi. Đối với
Tìm hiểu về sư phạm mỹ thuật

Tìm hiểu về sư phạm mỹ thuật

Sư phạm Mỹ thuật là ngành sư phạm đào tạo các cử nhân có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy môn Mỹ thuật ở