www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học
Tìm hiểu về ngành kỹ thuật hình ảnh y học

Tìm hiểu về ngành kỹ thuật hình ảnh y học

Đây là chuyên ngành đào tạo cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học có y đức, đồng thời, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở, có hiểu biết và kỹ năng
Phát triển ngành phục hồi chức năng tại Việt Nam- Cơ hội và nghề nghiệp

Phát triển ngành phục hồi chức năng tại Việt Nam- Cơ hội và nghề nghiệp

Phát triển ngành phục hồi chức năng tại Việt Nam- Cơ hội và nghề nghiệp
Giải đáp thắc mắc về ngành phục hồi chức năng

Giải đáp thắc mắc về ngành phục hồi chức năng

Giải đáp thắc mắc về ngành phục hồi chức năng
Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học là gì? Ra trường làm gì?