Tìm hiểu về Ngành Hê thống thông tin quản lý


Hệ thống thông tin (HTTT) là sự kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông, nhằm thu thập, tạo và phân phối các dữ liệu thông tin và triKinh doanh và quản lý >> Quản trị - quản lý >> Hệ thống thông tin quản lý

Ngành Hệ thống thông tin quản lý là gì? Ra trường làm gì?


Ngành Hệ thống thông tin quản lý là gì? Ra trường làm gì?Kinh doanh và quản lý >> Quản trị - quản lý >> Hệ thống thông tin quản lý