www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về Ngành Bảo hộ lao động

Tìm hiểu về Ngành Bảo hộ lao động

Là ngành đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng thực hành
Tìm hiểu về nghề kỹ sư an toàn lao động

Tìm hiểu về nghề kỹ sư an toàn lao động

Tìm hiểu về nghề kỹ sư an toàn lao động
Tìm hiểu về ngành bảo hộ lao động

Tìm hiểu về ngành bảo hộ lao động

Bạn có thể hiểu một cách đơn giản ngành bảo hộ lao động đó là chuyên ngành đào tạo sinh viên thành những kỹ sư, chuyên viên trong lĩnh vực bảo vệ, an toàn cho sức khỏe của nghề nghiệp