www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3
Tìm hiểu về ngành điều dưỡng

Tìm hiểu về ngành điều dưỡng

Đây là ngành đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây
Tìm hiểu về ngành hộ sinh

Tìm hiểu về ngành hộ sinh

Đây là chuyên ngành y tế đào tạo người hộ sinh trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng
Tìm hiểu về nghề điều dưỡng

Tìm hiểu về nghề điều dưỡng

Ngành Điều đưỡng là một nghề nghiệp trong hệ thống y tế nhằm bảo vệ, chăm sóc một cách tối ưu nhất về sức khỏe, dự phòng bệnh qua chẩn đoán và điều
Ngành điều dưỡng được hiểu như thế nào?

Ngành điều dưỡng được hiểu như thế nào?

Điều dưỡng là một nghề nằm trong hệ thống y tế quốc dân; có vai trò bảo vệ, nâng cao và tối ưu về sức khỏe cũng như về khả năng hoạt động của người