www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học KHXH và nhân văn - ĐHQG TpHCM

Mã trường: QSX

Tuyển sinh năm 2024

Xã hội học

7310301
Đại Học
Chính quy
18,000,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , ĐGNL HCM , Xét ĐTN THPT
A00, C00, D01, D14, NLĐG
: 15%
: 40%
NLĐG:715.0
: 45%
D14:25.2 D01:25.2 C00:26.0 A00:24.5
Theo quy định của BGD
Theo quy định của BGD
4 năm
140
120.000 - 500.000 VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
oce@hcmussh.edu.vn
10 - 12 Đinh Tiên Hoàn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: