www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Kinh Tế TpHCM

Mã trường: KSA

Tuyển sinh năm 2024

Tiếng Anh thương mại

47
Đại Học
Chính quy
0 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
D01, D96
: 80%
D01:26.3 D96:26.3
Theo quy định của Bộ giáo dục
Theo quy định của Bộ giáo dục
4 Năm
90
300,000 - 1.150.000VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
info@ueh.edu.vn
59c Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: