www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học ngân hàng TpHCM

Mã trường: NHS

Tuyển sinh năm 2024

Tài chính – Ngân hàng

7340201_CLC
Đại Học
Chất Lượng Cao
37,000,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D90
: 100%
D90:23.1 D01:23.1 A01:23.1 A00:23.1
Theo quy định của BGD&ĐT
Theo quy định của BGD&ĐT
4 năm
250
350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng
Việt Nam
bantuyensinh@buh.edu.vn
36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: