www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Kinh Tế TpHCM

Mã trường: KSA

Tuyển sinh năm 2024

Tài chính ngân hàng

7340201
Tài chính công ,Thuế trong kinh doanh ,Thuế ,Quản trị hải quan - ngoại thương ,Ngân hàng ,Ngân hàng đầu tư ,Thị trường chứng khoán ,Tài chính ,Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm ,Đầu tư tài chính ,Tài chính quốc tế
Đại Học
Chính quy
30,000,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D07, NLĐG
: 20%
NLĐG:845.0
: 80%
D07:26.1 D01:26.1 A01:26.1 A00:26.1
Theo quy định của Bộ giáo dục
Theo quy định của Bộ giáo dục
4 Năm
1100
300,000 - 1.150.000VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
info@ueh.edu.vn
59c Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: