www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học ngân hàng TpHCM

Mã trường: NHS

Tuyển sinh năm 2024

Tài chính - Ngân hàng

7340001
Tài chính ,Ngân hàng
Đại Học
Chính quy
15,400,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D07
: 100%
D07:24.9 D01:24.9 A01:24.9 A00:24.9
Theo quy định của BGD&ĐT
Theo quy định của BGD&ĐT
4 năm
735
350,000 - 1,000,000 VNĐ/tháng, tùy theo phòng
Việt Nam
bantuyensinh@buh.edu.vn
36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: