www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng

Mã trường: CDD4202

Tuyển sinh năm 2023

Quản trị khách sạn

6810201
Cao Đẳng
Chính quy
9,400,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, D14, D15
: 60%
: 40%
D15: N/A D14: N/A C00: N/A
Cập nhật sau
Cập nhật sau
2 - 2,5 năm
105
Việt Nam
capnhatsau@gmail.com
Số 39 Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: