www.tuyensinhhot.com
Chuyên trang tuyển sinh của hội giáo dục nghề nghiệp TP.HCM
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Kinh Tế TpHCM

Mã trường: KSA

Tuyển sinh năm 2024

Quản trị khách sạn

7810201
Quản trị khách sạn ,Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí
Đại Học
Chính quy
18,500,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D07, D07, NLĐG
: 20%
NLĐG:835.0
D07:56.0 D01:56.0 A01:56.0 A00:56.0
: 80%
D07:25.2 D01:25.2 A01:25.2 A00:25.2
Theo quy định của Bộ giáo dục
Theo quy định của Bộ giáo dục
4 Năm
100
300,000 - 1.150.000VNĐ/tháng tùy theo phòng
Việt Nam
info@ueh.edu.vn
59c Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: